همکاران ما در شرکت پرسور

همکاران ما در پرسور

متخصصان شرکت

یاشار خدام

کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن-فراوری معدنی

مصلحی

مشاور اکتشاف

مجید مطیع

کارشناس اجرایی

محمدجواد فدائی

کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی

سجاد آقا زاده

مشاور فراوری(دکتری)

اسکندری

مشاور اکتشاف (دکتری)

شکار بهنام

کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن-اکتشاف معدن
فرصت های شغلی در شرکت پرسور
هم اکنون به تیم ما ملحق شوید.