فعالیت‌های پرسور

در حوزه اکتشاف

مروری بر فعالیت‌های پرسور در حوزه

اکتشاف معادن

اکتشاف سنگ بنای معدن کاری است و در صورتی که این مرحله به صورت اصولی و نظام‌‏مند انجام نگیرد، ضررهای غیرقابل جبرانی در مراحل استخراج و خصوصا فرآوری بر بهره‌بردار وارد خواهد شد. اکتشاف همواره اصلی‏ ترین محور فعالیت شرکت پرسور به شمار می رود.
در حوزه اکتشاف به عنوان یکی از اصلی‌ترین تخصص های پرسور، طیف وسیعی از فعالیت‌ها صورت پذیرفته است. عملیات صحرایی، پی‌جویی و برداشت اطلاعات زمین‌شناسی، ژئوشیمی، نمونه‌برداری و آنالیز شیمیایی، ژئوفیزیک، حفریات سطحی و عمقی، حفاری مغره گیری، لاگ‌نگاری، تهیه نقشه زمین شناسی (توپوگرافی) با دوربین نقشه برداری و پهباد، مدل‌سازی ریاضی کانسارهای اکتشافی و در نهایت تدوین طرح‌ها و گزارش های فنی اکتشافی، از جمله فعالیت‌های است که در شرکت پرسور برای اکتشاف کانسارها انجام می پذیرد.

پروژه‌های پرسور در حوزه زمین شناسی و اکتشاف