درباره فلدسپات کردستان

معدن فلدسپات پتاسیک چوملو دارای پروانه بهره برداری بوده و با مساحت 2.5344 کیلومتر مربع در شمال استان کردستان و شرق شهرستان سقز واقع شده است. این معدن در بخش شمال غربی زون دگرگونی-ماگمائی سنندج سیرجان قرار گرفته است. در این منطقه توده‌های نفوذی گرانيتوئيدی با ترکیب حد واسط تا اسیدی و با ماهیتی کالک آلکالن متعلق به کرتاسه بالایی تا پالئوسن به داخل سنگ‌های قدیمی‌تر شامل واحدهای دگرگونی کامبرین و سنگ‌های کربناته و ولکانیکی کرتاسه نفوذ کرده‌اند که تماس این توده‌های نفوذی با سنگ‌های همبری منجر به دگرگونی مجاورتی خفیف و ایجاد هورنفلس شده است. در معدن فلدسپات چوملو واحدهای سنگی رخنمون یافته شامل توده گرانيتوئيدي با ترکیب آلكالي گرانيـت، مونزوسینیت و كـوارتز سينيت است که غنی‌شدگی بالای این سنگ‌ها از فلدسپارهای پتاسیم و همچنین وجود بافت پگماتیتی و درشت بلور این کانی در محدوده‌ای وسیع منجر به اکتشاف این ذخیره ارزشمند گردیده است.