درباره سلستین دهلران

دو کانی مهم حاوی استرانسیوم، سولفات استرانسیوم (سلستین) و کربنات استرانسیوم هستند که از نظر اقتصادی استرانسیوم آن‌ها قابل‌بازیابی است. از بین این دو کانی، سلستین نهشته‌های اقتصادی بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. سلستین از نظر ساختاری مشابه باریت است، این کانی دارای وزن مخصوص 4 و سختی 3 تا 5/3 است. رنگ آن معمولا سفید کمی متمایل به آبی آسمانی است. تقریبا تمامی سلستین برای استفاده نهایی به کربنات استرانسیوم تبدیل می‌شود اما مقداری نیز به سایر ترکیبات استرانسیوم شامل کلرید،کرومات،نیترات، اکسید و پر اکسیداسترانسیوم تبدیل می‌شود.