درباره فلدسپات سقز کردستان

نام فلدسپات یا فلدسپار Feldspar از واژه آلمانی آن که معادل واژه انگلیسی (Field Stone) گرفته شده است. “Spar”به معنی کانی با رنگ روشن و نام این گروه از کانی‌ها از دوکلمه feld به معنی صحرا و spar به معنی لکه گرفته شده است. دلیل نام‌گذاری این گروه از کانی‌ها به فلدسپار (فلدسپات) ایجاد نقاط سفیدرنگ توسط این کانی در مناطق مسطح و بیابانی، پس از رها شدن این کانی‌ها از متن سنگ‌ها است (در اثر عوامل هوازدگی).

صنعتگران ایرانی نیز با کاربرد فلدسپات و محصولات تجزیه آن به‌خوبی آشنا بوده و از آنها در تولید سفال، سرامیک، لعاب و شیشه استفاده کرده‌اند. این صنعت که تاریخ کهنی در ایران دارد، عمدتاً در مناطقی که فلدسپات رخنمون داشته گسترش‌یافته و در حفاری‌های انجام شده از شهرهای هگمتانه و طوس سفال‌ها و سرامیک‌هایی به‌دست‌آمده است که قطعاً مواد اولیه آن از نواحی مجاور تأمین شده است که این امر مؤید آشنایی کامل صنعتگران ایرانی با این ماده معدنی بوده است.

فلدسپات‌ها کانی‌های آذرین هستند و به طور معمول در سنگ‌های اولیه یا آذرین یافت می‌شوند. به همین دلیل معمولاً دارای ناخالصی‌های میکا و بخصوص کوارتز هستند.